Image

Новітні англіцизми у німецькій мові (на основі матеріалів сучасних інтернет-видань)

Навчальний заклад: Тернопільська класична гімназія

Автор: Доценко Вікторія Олександрівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Німецька мова

Область: Тернопільська

Опис:

Роботу присвячено аналізу новітніх англіцизмів. Було вибрано 200 запозичень та класифіковано на 9 тематичних груп. У зв‘язку з пандемією було слів пов’язані саме з цією подією. Однак найбільша тематична група «Сучасні технології, інтернет» свідчить про актуальність медіа у сучасності. Було проаналізовано інтеграцію англіцизмів у німецькій мові. Більшість з них мають структуру композитів та пишуться через дефіс. Було досліджено актуальність англіцизмів і з усіх неологізмів 2020 року 17% займають саме англійські запозичення.