Image

Когнітивно-прагматичні властивості метафори у лірико-поетичному дискурсі Р.М.Рільке

Навчальний заклад: Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 162 Харківської міської ради Харківської області

Автор: Батозський Владислав Максимович

Відділення: Мовознавство

Секція: Німецька мова

Область: Харківська

Опис:

Роботу присвячено встановленню когінтивно-прагматичних типів метафори в лірико-поетичному дискурсі Р. М. Рільке. Метафоричні пропозиції поділяються за кількісним критерієм на прості та складні. Прості метафоричні пропозиції мають базову модель: ДЕЩО1 є ніби ДЕЩО2, тому що ДЕЩО1 має спільну ознаку з ДЕЩО2. Вона демонструє три моделі, залежно від способу вираження елементів: 1) ЕКСПЛ2 є ніби ЕКСПЛ1, тому що ЕКСПЛ3; 2) ЕКСПЛ2 є ніби ІМПЛ1, тому що ЕКСПЛ3; 3) ІМПЛ2 є ніби ЕКСПЛ1, тому що ЕКСПЛ3. Найчастотнішою є модель 2, у ній переважає персоніфікація. Складні метафоричні пропозиції поділяються на метафтонімічні та метафорично-перифразові. Типовими концептуальними доменами метафоричних пропозицій є домени MENSCH, NATUR, KUNST, DING, GOTT, LEBEN. Ці концепти є ключовими у лірико-поетичному дискурсі Р. М. Рільке.