Image

Трансформація фразеологізмів у текстах молодіжних астрологічних прогнозів

Навчальний заклад: Кам'янець-Подільський навчально-виховний комплекс №9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови та школи мистецтв Хмельницької області

Автор: Зданюк Вікторія Вадимівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Німецька мова

Область: Хмельницька

Опис:

Предметом аналізу у науковій роботі є особливості використання фразеологічних трансформацій у текстах астрологічних прогнозів сучасних німецькомовних молодіжних журналів. У роботі обґрунтовано основні підходи до вивчення фразеології у текстах масмедіа; з’ясовано зміст поняття «масмедійний фразеологізм» та його функціонально-семантичні особливості; встановлено основні способи трансформації фразеологізмів у мові масмедіа; проаналізовано гороскоп як медіажанр та систематизовано його функції; окреслено основні лексико-семантичні поля вживання фразеологізмів у текстах гороскопів для молоді та проведено їх структурно-семантичний аналіз. Матеріалом дослідження слугувала суцільна вибірка текстів астрологічних прогнозів у двох німецькомовних молодіжних журналів (BRAVO GIRL, MÄDCHEN) за жовтень-грудень 2020 року, загальною кількістю 140 текстів. У них виявлено 84 фразеологічні одиниці. Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані в ній результати, теоретичні положення, висновки й ілюстративний матеріал можуть бути використані на уроках німецької мови під час вивчення тем «Massenmedien», «Freundschaft», «Familie», «Hobby» тощо; під час підготовки учнівських проєктів та наукових робіт, а також для обговорення на засіданнях наукових гуртків.