Image

Особливості перекладу та вживання німецьких фразеологізмів із соматичним компонентом Hand

Навчальний заклад: Довгопільського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Чернівецької області

Автор: Попюк Ангеліна Дмитрівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Німецька мова

Область: Чернівецька

Опис:

Дослідження присвячене особливостям перекладу та вживання німецьких фразеологізмів із соматичним компонентом Hand. Досліджено основні аспекти фразеології, структурно-семантичну класифікацію фразеологізмів, основні поняття фразеологізмів-соматизмів та найважливіші методи перекладу фразеологізмів. Встановлено, що більшість німецьких соматичних фразеологізмів із компонентом Hand перекладено за допомогою еквівалентно-неповного способу. Визначено шість семантичних груп німецьких фразеологізмів із соматичним компонентом Hand. Встановлено, що найчастіше вживаються ті, що описують дії та вчинки людей, життєві ситуації та міжособистісні стосунки. Встановлено, що більшість фразеологізмів мають позитивне лексичне значення. Фразеологізми з негативним і нейтральним значенням мають приблизно однаковий відсоток. Встановлено, що кількість соматичних фразеологізмів-словосполучень із компонентом Hand в чотири рази перевищує кількість фразеологізмів-речень.