Image

Культурна адаптація у перекладі українською мовою кулінарних рецептів традиційних страв французької кухні

Навчальний заклад: Комунальний заклад "Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія №39" Кам'янської міської ради Дніпропетровської області

Автор: Олійник Ольга Вадимівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Французька мова

Область: Дніпропетровська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено комплексному аналізу процесу культурної адаптації при перекладі українською мовою текстів французькомовних кулінарних рецептів. Метою дослідження є визначення особливостей відтворення у перекладі українською мовою семантико-стилістичних функцій текстів кулінарних рецептів традиційних страв французької кухні. Текст кулінарного рецепта є особливим типом тексту, сучасна структура й семантика якого складалася протягом багатьох століть. Він являє собою складний комплекс, що слугує відбиттям не лише лінгвістичних особливостей тексту, але й особливостей побуту, культурних, соціальних і кулінарних традицій різних народів. Інтенсифікація міжкультурних контактів та глобалізація багатокультурної земної цивілізації зумовлюють необхідність вивчення елементів культури, що знаходять відбиття у мові будь-якого народу, не лише в лінгвокультурологічному, але й у зіставно-перекладацькому аспекті. У ході дослідження виявлено специфічні риси композиційної структури кулінарних рецептів та особливості семантичних, стилістичних, морфологічних і синтаксичних характеристик французькомовних текстів даного типу. У роботі формулюються закономірності щодо вибору того чи іншого способу перекладу в залежності від семантичного складу досліджуваних мовних одиниць та універсальності або специфічності позначуваних ними денотатів.