Image

Структурно-семантичні особливості французьких фразеологізмів з назвами рослин

Навчальний заклад: Одеська спеціалізована школа № 10 І – ІІІ ступенів імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна Одеської міської ради Одеської області

Автор: Пожар Крістіна Олександрівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Французька мова

Область: Одеська

Опис:

Мета нашої роботи – описати структуру і семантику французьких фразеологічних одиниць з компонентом фітонімом (назвою рослини).Для реалізації мети було вирішено такі завдання: - виявлено одиниці з компонентом фітонімом і описати їх; - систематизовано досліджувані фразеологізми відповідно до їх структурних і семантичних особливостей.Об’єктом роботи є французька фразеологія.Предмет дослідження – структурно-семантичні характеристики французьких фразеологізмів, до складу яких входить фітонім, тобто назва рослини.Фактичним матеріалом дослідження слугували 94 ФО, виокремлених з «Українсько-французького і французько-українського фразеологічного словника» під редакцією Н.А. Венгренівської, Г.Ф. Венгреновської та Т.Б. Ораторського. Результати дослідження узагальнено у висновках. Кількісний аналіз унаочнено у Таблицях.