Image

Термінологічна номінація у сфері комп'ютерних наук (на матеріалі українсько-французько-англійсько-російських відповідників)

Навчальний заклад: Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 62 Харківської міської ради Харківської області

Автор: Бондаренко Ірина Дмитрівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Французька мова

Область: Харківська

Опис:

Мета проєкту полягає у створенні чотиримовного тлумачного словника термінології шкільного курсу інформатики. В роботі проаналізовано історію становлення термінології комп’ютерних наук; виявлено основні вимоги до сучасного словника; описано історичні, соціальні та освітні характеристики термінів з інформатики; досліджено семантичні, формально-структурні та словотвірні особливості міжмовного термінологічного пласту в українській і французькій мові з метою встановлення специфіки термінотворення у неспоріднених мовах. На матеріалі українсько-французько-російсько-англійських відповідників здійснено зіставний лінгвостатистичний аналіз комп’ютерної термінології; укладено систематичний чотиримовний словник термінології шкільного курсу інформатики з абетковим покажчиком.