Image

Фемінізація назв професій у французькій мові (на матеріалах видання «Le Figaro», « Sapeur Pompier de France. Le magazine», «Vogue»)

Навчальний заклад: Черкаський гуманітарно-правовий ліцею Черкаської міської ради Черкаської області

Автор: Шмідт Ірина Євгеніївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Французька мова

Область: Черкаська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню понять «фемінізм», «фемінізація», «фемінітиви». Визначено найпоширеніші способи творення фемінітивів. Показано специфіку процесу фемінізації у системі французької мови. Виявлено випадки вживання фемінітивіву сучасному французькому медіадискурсі. У роботі опрацьовано матеріали французьких видань «Le Figaro», «Sapeur Pompier de France. Le Magazine», «Vogue». Результати дослідження дають змогу зрозуміти сутність явища фемінізації та мовну політику Франції щодо гендерного аспекту. Запропоноване дослідження є спробою продемонструвати важливість рівності між жінками та чоловіками та проаналізувати мовні явища як способи досягнення рівності у медіапросторі.