Image

Телескопні слова у французькій мові: типологія словотвірних моделей і способи їх перекладу

Навчальний заклад: Навчально-виховний комплекс " Спеціалізована школа І - ІІІ ступенів - ліцей №20" міста Києва

Автор: Костюкова Анастасія Євгенівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Французька мова

Область: м. Київ

Опис:

Дане дослідження може сприяти успішній міжкультурній комунікації, взаємодії мови й культури та відображенню мови в національних культурах. Предмет дослідження становлять словотвірні моделі телескопізмів і основні прийоми їх перекладу. Отримані результати можна використовувати в якості прикладів для аналізу передачі лексико-семантичних особливостей телескопних слів у перекладі на заняттях з французької мови. В процесі даного дослідження було визначено, що телескопне слово - це паронімічний спосіб словотворення, коли з двох ( або більше ) вихідних слів утворюється третє слово, шляхом часткової або повної модифікації одного або двох вихідних компонентів. Телескопи є одним з життєздатних способів словотворення, також вони є ефективним стилістичним прийомом, який використовують як в розмовній мові, так і в художній літературі при створенні експресивних виразів. В результаті дослідження окреслено основні прийоми перекладу телескопних слів, серед яких транскрипція або транслітерація, калькування, адекватна заміна та описовий (роз’яснювальний) переклад для позначення понять або явищ, які не існують в українській мові.