Image

Польсько-українські міжмовні омоніми

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Автор: Красніцький Богдан Анатолійович

Відділення: Мовознавство

Секція: Польська мова

Область: Кіровоградська

Опис:

У науково-дослідницькому проєкті розглянуто явище міжмовної омонімії на прикладі польсько-українських міжмовних омонімів, визначено основні їх типи. Досліджено явище інтерференції та полісемії. Основна увага була зосереджена на аналізі появи міжмовної омонімії під час вивчення учнями польської мови як іноземної. Новизною дослідження є те, що для проведення дослідження нами було використано метод включеного спостереження, у якому автор виступав як інсайдер (одночасно учасник і спостерігач). Автор відвідував курси польської мови як учень та активний учасник і, одночасно, в ролі спостерігача здійснював збір необхідного для дослідження матеріалу (ситуації появи польсько-українських омонімів в процесі мовлення; помилки учнів, що пов’язані з використанням омонімів). Досліджено явища польсько-української міжмовної омонімії в теоретичному та практичному аспектах, з’ясовано особливості використання омонімів в процесі комунікації та проаналізовано помилки, що виникають.