Image

Проблематика і художня своєрідність історико-пригодницької повісті Владислава Лозинського "Око пророка, або Ганусь Бистрий та його пригоди"

Навчальний заклад: Східницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицього району Львівської області

Автор: Корольчук Владислава Ярославівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Польська мова

Область: Львівська

Опис:

У науковій роботі з’ясовано ідейно-художні особливості історико-пригодницької повісті В. Лозинського "Око пророка, або Ганусь Бистрий та його пригоди". Основний акцент зроблено на жанрово-стильовій специфіці твору, системі образотворення, сюжетно-композиційних особливостях, мові повісті. Уперше проведено системний аналіз художньої структури повісті й виявлено, що її особливістю є відтворення історичного колориту змальовуваної епохи, підвищена увага до суспільно-побутового середовища, поведінки та психології персонажів. Також зроблено спостереження, що для побудови сюжету письменник використав модель подорожі, поєднав правдиві історичні події й незвичні пригоди головного героя. У сюжетно-композиційній канві домінантними є пригодницькі елементи, що подані динамічно, послідовно. Отож історико-пригодницька повість «Око пророка, або Ганусь Бистрий та його пригоди» В. Лозинського є цілісним художнім явищем, важливою віхою в розвитку історико-пригодницького жанру польської та української літератур.