Image

Походження та структурно-семантичні особливості гідронімів Олександрійського району

Навчальний заклад: Навчально-виховний комплекс «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської області

Автор: Пухтієнко Вікторія Геннадіївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Російська мова

Область: Кіровоградська

Опис:

У дослідницькій роботі аналізуються назви водних об’єктів Олександрійського району, які належать до ономастичного класу гідронімів. Аналіз гідронімів дозволяє простежити етнічні та міграційні процеси на прилеглій території, шляхи заселення і напрямки міграцій народів, виявити контакти і системні зв'язки між різними етносами, історичну зміну одного етносу іншим, відтворити географічні умови місцевості, історичні події, етнолінгвістичне минуле, уявити етнокультурний фон. Розглянуто кількісний склад гідронімів, описано історію походження водних об'єктів Олександрійського району, досліджено семантичні особливості гідронімів, серед яких переважають назви рослинного походження, визначено словотвірні моделі. Комплексний аналіз зазначених мовних одиниць дозволяє зробити висновки, що вивчення історії походження назв водних об'єктів допомагає краще пізнати історію рідного краю, вивчити мовні зміни, які відбувалися на території нинішнього Олександрійського району. Матеріали наукової розвідки можуть бути використані в навчально-виховному процесі в шкільних навчальних закладах (на уроках російської мови, історії, географії, виховних годинах), а також при cкладанні регіональних і всеукраїнських довідників та словників гідронімів.