Image

Засоби реалізації гендерних стереотипів у сучасній російській мові

Навчальний заклад: Полтавська гімназія 13 Полтавської міської ради Полтавської області

Автор: Тихонович Надія Олексіївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Російська мова

Область: Полтавська

Опис:

Дослідницька робота присвячена виявленню гендерних стереотипів як сукупних культурно й соціально зумовлених уявлень про гендерні ролі й засоби їх вираження в мові молоді. Систематизованими є наукові концепції про особливості фемінітивів як одного з понять гендерної лінгвістики. При мовознавчому дослідженні стереотипів увагу звернено на особливості мовної системи, на різноманіття форм і умов комунікації. Завдяки проведеному асоціативному експерименту й анкетуванню учнів Полтавської гімназії №13 проаналізовано вплив усталених народних уявлень, що містять гендерні стереотипи про представників протилежної гендерної ідентичності, на сучасну молодь. У роботі доведено, що мова є засобом реалізації гендерних стереотипів у сучасній російській мові, що стереотипи дійсно відкладаються в свідомості людини з дитинства.