Image

Концепт «багатство» у російських та японських прислів'ях та приказках

Навчальний заклад: Школи І-ІІІ ступенів №25 Шевченківського району м. Києва

Автор: Кочерженко Емілія Олегівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Російська мова

Область: м. Київ

Опис:

Дослідження зумовлено зростаючим інтересом до такого напрямку в лінгвістиці, як «концептологія», який розкриває зв'язок між мовою та мисленням, а також показує, як за допомогою вивчення мовних одиниць можна краще пізнати особливості національного менталітету. Мета проєкту - компаративний аналіз функціонування концепту «багатство» у російських та японських прислів'ях та приказках; порівняти концепти «багатство», котрі функціонують у пареміях російської та японської мов, та на основі цього зробити загальні висновки щодо ставлення в обох культурах до цього явища. Незважаючи на те, що концепт «багатство» у російських прислів’ях є достатньо вивченим, у російській лінгвістиці відсутні дослідження концепту «багатство» у японській мові, й, відповідно, відсутній компаративний аналіз цих концептів у російській та японській мовах. Загалом у російських та японських пареміях стверджуються однакові цінності щодо багатства: засуджується неправедний шлях отримання достатку, викликають неповагу бездуховність, жадібність, байдужість, пихатість багатіїв, багатство «програє» розуму та духовності людини, водночас у японській культурі більш стримане засудження багатих людей: якщо японці щось і засуджують, то, з загальнолюдської точки зору, це не такий страшний гріх: в японських пареміях відсутній зв’язок багатих та чорта та ін., на відміну від російських. Вони не вважають, що багатство - це щось настільки погане, що його володарі будуть горіти в аду. Дослідження мовних одиниць допомагає не тільки краще пізнати ту чи іншу мову, а й збагачує інформацію щодо національної концептосфери кожного з народів та дозволяє краще зрозуміти національні цінності різних народів.