Image

Фрактали та їх дослідження

Навчальний заклад: Відокремлений структурний підрозділ "Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя"

Автор: Кравець Діана Андріївна

Відділення: Математика

Секція: Математичне моделювання

Область: Тернопільська

Опис:

Опис природних об’єктів вимагає геометрії, відмінної від евклідової, на допомогу приходять фрактали. Інтерес до них обумовлений також їх застосуванням у комп’ютерній графіці, яка допомагає штучно створювати природні явища та об’єкти, зокрема і в комп’ютерних іграх. Науково-дослідницьку роботу присвячено вивченню фракталів з алгебраїчної та геометричної точки зору в історичній перспективі. У рамках проведеного дослідження вивчено класифікацію фрактальних об’єктів за побудовою та самоподібністю, описано поняття фрактальної розмірності. Розглянуто деякі алгоритми побудови фракталів за типами: метод простої заміни, метод комплексних відображень і систем ітерованих функцій. Під час підготовки роботи поглиблено знання з математики щодо вивчення нетипових геометричних об’єктів із дробовою розмірністю, вивчено алгоритми їх створення.