Image

Особливості функціонування вставних та вставлених одиниць у романі «Маруся Чурай» Ліни Костенко

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Тиврівський науковий ліцей» Вінницької обласної Ради

Автор: Рузяк Аліна Василівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Вінницька

Опис:

Мета наукової роботи полягає у з’ясуванні специфіки функціонування вставних та вставлених одиниць у всій багатоаспектності їх вияву на матеріалі роману «Маруся Чурай» Ліни Костенко. Вдалося реалізувати такі завдання: розглянути історію вивчення речень зі вставними та вставленими одиницями; дослідити особливості функціонування вставних і вставлених одиниць у художньому тексті; виявити параметри вставних та вставлених одиниць у поезії Ліни Костенко. Також було досягнуто конкретних результатів: вдалося скласифікувати вставні та вставлені одиниці за семантикою, будовою і морфологічним вираженням, з’ясувати особливості пунктуації й розташування вставлених одиниць у романі „Маруся Чурай” Ліни Костенко. Безумовною перевагою презентованої роботи є чітка лінія між сучасною думкою щодо вставних та вставлених конструкцій у мовознавстві та дослідженням даного питання на ґрунті роману Ліни Костенко «Маруся Чурай», що фактично презентується як наукова новизна. Це дає змогу під час безпосереднього мовознавчого аналізу виявити оригінальність та самобутність використання вказаних конструкцій у творчості відомої письменниці. Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів. У кінці роботи подаються загальні висновки, укладено бібліографію.