Image

Мовностилістичні особливості політичних промов (на матеріалі виступів Президента України Володимира Зеленського)

Навчальний заклад: Тетіївський ліцей № 2 Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області

Автор: Схаб Крістіна Русланівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Київська

Опис:

У роботі зроблено спробу комплексного аналізу політичних промов сучасного українського політикуму через характеристику архітектонічної та мовностилістичної мікросистем виступів Президента України В. Зеленського. Простежено динаміку розвитку жанру промови,визначено жанрову специфіку, види політичних промов та їхні диференційні ознаки, проаналізовано архітектоніку політичних промов Президента України В. Зеленського. Доведено, що ядром політичної промови В. Зеленського є її лексичний ресурс; виокремлено й схарактеризовано синтаксичні особливості, характерні для виступів Президента України В. Зеленського. Установлено, що сучасна політична промова є не просто політичним текстом, а важливим інструментарієм впливу на громадян, формування у них певних уявлень, оцінок і ставлення до дійсності.