Image

Блог як жанр інтернет-комунікації

Навчальний заклад: Лисичанська багатопрофільна гімназія Лисичанської міської ради Луганської області

Автор: Щеглакова Дар'я Едуардівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Луганська

Опис:

У роботі на основі аналізу наукової літератури з проблеми дослідження схарактеризовано блог як інформаційно-комунікаційне середовище й жанр інтернет-комунікації; описано типологію блогів та їх функції. Представлено лінгвостилістичні характеристики текстових блогів, проаналізовано лінгвістичний дизайн – мовні засоби, графічне оформлення, шрифтове оформлення, аудіовізуальну інформацію постів і коментарів п’яти текстових блогів різної тематичної спрямованості.