Image

"Семантичний і граматичний виміри сайтонімів: психолінгвістична специфіка сприйняття"

Навчальний заклад: Миколаївський морський ліцей імені професора М. Александрова

Автор: Жайворонок Катерина Григорівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Миколаївська

Опис:

Метою нашого дослідження було кваліфікувати сайтоніми - власні назви сайтів, із погляду семантики, граматики та визначити специфіки їхнього психолінгвістичного сприйняття. Завданнями нашого дослідження було: здійснити аналітичний огляд досліджень Інтернет-ономастикону у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці, схарактеризувати роль сайтонімів в Інтернет-дискурсі, їхні функції та найпоширеніші структурні типи, визначити сприйняттєві характеристики різних типів сайтонімів експериментальним шляхом та класифікувати українськомовні сайтоніми за семантичними та граматичними ознаками. Отже, мі дійшли таких висновків: 1.Сайтоніми виконують номінативну, інформаційно-рекламну та сугестійну функції, але можливе опціональне розширення цього складу за умови особливої ситуації. 2.Серед 200 сайтонімів виокремлюємо такі семантичні групи: назви продуктів харчування та напоїв: kavazmolokom.ua; назви рослин: kaktus.ua; назви предметів побуту: vaza.in.ua; назви тварин: vovk.com; назви страв: borsch-studio.com; імена кіногероїв: sherlock.com. 3.Найбільша кількість власних назв сайтів – іменники та поєднання іменника з іменником. Найменшу кількість сайтонімів становлять ті, що складаються з іменника та дієслова. 4.Чоловіки віддають перевагу сайтонімам-іменникам, що позначають назви продуктів харчування та напоїв, жінки – сайтонімам, до складу яких входять іменники і прикметники.