Image

Виражальні особливості відокремлених членів речення (на матеріалі мови творів С. Жадана та А.Любки)

Навчальний заклад: Комунальний заклад загальної середньої освіти «Авторська школа М. П. Гузика» Южненської міської ради Одеського району Одеської області

Автор: Пархоменко Марія Адиківна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Одеська

Опис:

Метою проєкту було простежити специфіку функціонування відокремлених конструкцій простого ускладненого речення у творах сучасних українських письменників – С.Жадана та А.Любки, визначити особливості їхнього стилістичного використання. Для вирішення поставлених завдань було застосовано описовий метод (спостереження, узагальнення та класифікація аналізованого матеріалу), метод контекстуального аналізу. Новизна – у вивченні відокремлених членів речення на прикладах із творів сучасних українських письменників, тому що синтаксис їхніх творів майже не досліджений. Спостереження над уживанням відокремлених членів речення у творах сучасних письменників засвідчило про те, що вони є яскравим виражальним засобом, – надають висловленню емоційності, сприяють точнішому відображенню настроїв і почуттів героїв, стисло вносять додаткові відомості, створюють ряди епітетів, дають образні назви предметам, явищам, посилюють метафори. Виразність відокремлень посилюється однорідністю, порівняльними зворотами, парцеляцією, декількома дієприслівниковими зворотами в одному реченні, кількома відокремленнями, які виконують різні синтаксичні функції. У досліджуваних творах найчастіше відокремлюються узгоджені й неузгоджені означення й обставини, набагато менше прикладок, зовсім мало додатків. Практичне значення – у тому, що ілюстративний матеріал може бути використаний у школі на факультативних заняттях зі стилістики, у позакласній роботі з метою зацікавлення учнів художньою літературою. Особливо корисним він буде на уроках української мови при вивченні й повторенні теми «Відокремлені члени речення», яка є однією з найважчих для засвоєння учнями, що допоможе старшокласникам краще підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. У цьому полягає й актуальність праці.