Image

Оптимальні стратегії у грі переслідування на площині

Навчальний заклад: Комунальний заклад: «Харківська гімназія № 169 Харківської міської ради Харківської області»

Автор: Лазорко Максим Тарасович

Відділення: Математика

Секція: Математичне моделювання

Область: Харківська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу комп’ютерних ігор за допомогою математичного апарату теорії ігор, а саме переслідування на площині. Теорія ігор вивчає вирішення конфліктів між гравцями, й оптимальність стратегій вирішення цих конфліктів. Застосовують теорію ігор дуже широко від економіки і соціології до біології й військових дій. Диференціальні ігри є значною та дуже важливою складовою теорії ігор, що і обумовлює актуальність даного дослідження. Мета даного дослідження полягає у дослідженні окремого випадку диференційних ігор, а саме їх спрощеного варіанту – переслідування на площині. Ми будемо розглядати виключно рух з постійними швидкостями за прямими та ламаними(простий рух) для того, щоб задачі можна було вирішити методами елементарної математики. Одне з завдань дослідження – формалізувати випадок гри переслідування на площині (за умови руху по прямій або ламаній з постійною швидкістю).