Image

«Латинська графіка в різних типах українського дискурсу: лінгвопрагматичний аспект»

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Полтавська гімназія № 32 Полтавської міської ради Полтавської області»

Автор: Чаленко Катерина Ярославівна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Полтавська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено комплексному лінгвопрагматичному аналізу вживання латинської графіки в різних типах українського комунікативного простору: художньому, рекламному, масмедійному та інтернет-дискурсі. Простежено специфічні умови конкурування складників двох графічних систем (латиниці й кирилиці) як прагматично орієнтованих дискурсивних маркерів. Порівняно наявні транслітераційні системи та означено їхні недоліки. Систематизовано елементи латинського алфавіту, зафіксовані в різних типах сучасного національного дискурсу; схарактеризовано семантико-функційні й структурні особливості латинських «вкраплень» у новітню українську графічну систему; окреслено лінгвопрагматичні умови латинізації сучасного мережевого простору. Узагальнено специфічні особливості добору й використання латинських графічних одиниць на тлі кириличних текстів неоднорідної стилістичної природи; вирізнено їхні лінгвопрагматичні функції. Наголошено на безпідставності й абсурдності повного переходу самобутньої та самодостатньої української графіки на латиницю.