Image

Мовні засоби вираження заперечення в романі Софії Андрухович "Фелікс Австрія"

Навчальний заклад: Балаклійський ліцей Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

Автор: Сінченко Єлизавета Сергіївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Харківська

Опис:

Наукову роботу присвячено вивченню специфіки вираження заперечення в романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія». У ході дослідження було класифіковано заперечні одиниці за способами вираження; описано функції заперечних конструкцій й визначено найбільш показові засоби втілення заперечної модальності у творі. Під час роботи всі заперечення за способом вираження поділили на спеціалізовані, прямі (граматичні, лексико-фразеологічні, словотворчі засоби) і неспеціалізовані, непрямі (риторичні питання, іронічні й умовні конструкції). Аналіз засвідчив, що авторка найчастіше вдається до граматичних засобів вираження заперечення як найбільш універсальних. За частотністю вживання переважають загальнозаперечні речення. Серед лексичних засобів вираження заперечення найуживаніші слова, що вказують на відсутність, зникнення, неіснування, нестачу об’єкта. У ході дослідження ми дійшли висновків, що до заперечних стратегій герої вдаються в моменти переживання сильних емоцій і почуттів: розпачу, самотності, обурення, цікавості, розгубленості та інших.