Image

Лінгвокультурне поле "Кава" в сучасному гастрономічному дискурсі

Навчальний заклад: Тальнівський економіко-математичний ліцей Тальнівської міської ради Черкаської області

Автор: Бабій Софія Миколаївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Черкаська

Опис:

Мета наукової праці – дослідження лінгвокультурного поля «кава», виявлення лінгвокультурної специфіки кавових найменувань у літературному дискурсі. З метою реалізації цієї мети визначено етимологічні особливості зафіксованих найменувань, з’ясовано співвідношення власне українських і запозичених найменувань у межах досліджуваної тематичної групи, проаналізовано кавові найменування за польовим принципом, схарактеризовано основні способи й засоби номінації лексем. Теоретичне значення роботи полягає в тому, що матеріали доповнять попередні надбання українського мовознавства щодо вивчення особливостей етнолінгвокультури, ономасіології, можуть стати підґрунтям для подальшого аналізу мотивації назв, розроблення загальних теоретичних положень дослідження лексики в межах тематичних груп.