Image

Діалектні назви рослин села Клішківці Дністровського району Чернівецької області

Навчальний заклад: Клішковецька гімназія Клішковецької територіально громади Чернівецької області

Автор: Митрофанюк Крістіна Сергіївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Чернівецька

Опис:

Мовлення клішківчан насичене діалектизмами. Особливу групу становлять назви рослин – флоролексеми. Це зрозуміло, адже життя сільського мешканця тісно пов’язане з природою. У кожного клішківчанина є присадибна ділянка, на якій він вирощує овочі, фрукти. Декоративні рослини теж виконують не менш важливу функцію – несуть естетичну насолоду. У науковій роботі зібрано й упорядковано діалектні назви рослин села Клішківці, проаналізовано мовні відмінності говіркових лексем від літературних, простежено особливості їх вживання в мовленні. Слід зазначити, що найчастіше діалектизми використовує старше покоління. Чистіше мовлення в учнів, студентів, хоча граматичні закінчення дієслів не відповідають нормам. У деяких говіркових назвах помітні впливи польської,чеської,німецької,болгарської та молдавської мов. Вагомою групою діалектизмів є лексичні,їх найбільше на позначення квітів. Діалектні назви культурних рослин здебільшого схожі на слова в українській літературній мові,але з деякими фонетичними відмінностями.