Image

Лексико-семантичне поле концепту ВІЙНА в кіноповісті О.Довженка "Україна в огні"

Навчальний заклад: Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради

Автор: Сидорчук Ольга Миколаївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Чернігівська

Опис:

Актуальність теми дослідження полягає в необхідності вивчення лексико-семантичного поля концепту ВІЙНА. Тема актуальна також і в контексті російської агресії і військових дій в Україні 2014-2021 років, в умовах соціально політичної та ідеологічної ситуації, що склалася в країні сьогодні. Матеріал дослідження складає 409 первинних номінацій лексико-семантичного поля концепту ВІЙНА (ядерна та навколоядерна зони, та значну кількість вторинних номінацій концепту ВІЙНА (периферійна зона), дібраних методом суцільної вибірки із тексту кіноповісті О.Довженка "Україна в огні". Аналіз виявив, що в тексті кіноповісті у складі навколоядерної і периферійної зон домінують лексичні одиниці, належні до емоційної сфери людини. Структура ключового концепту складається із низки субконцептів, що поєднують семантичні компоненти двох типів: 1) предметно (поняттєво) вмотивовані (бійці, військо, воїни, армія, зброя та ін.); 2) конотативно (емоційно-оцінно) вмотивовані (мука, страждання, біль, горе, сум ті ін.).Проаналізувавши лексико-семантичне поле концепту ВІЙНА, констатуємо, що воно охоплює як прямі (первинні) номінації, так і чимало образних (вторинних) найменувань, серед яких паремії (прислів’я і приказки), метафоричні, порівняльні, оксиморонні тощо структури.