Image

Проблема мовної стійкості сучасних українців

Навчальний заклад: Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ступенів міста Києва

Автор: Горчакова Євгенія Віталіївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: м. Київ

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу мовної стійкості як елементу соціолінгвістики та виявленню рівня престижності української мови в різних сферах людської діяльності. Досліджено основні елементи соціолінгвістики, а також аспекти та питання понять «мовна стійкість» та «мовна стабільність». Розкрито специфіку функціонування мовної стійкості та її джерел як основної проблеми соціолінгвістики. Виявлено, що українське суспільство зробило великий крок уперед щодо необхідності збереження рідної мови. У свідомості сучасних українців відбулися певні зміни як носіїв мови. Однак рівень мовної стійкості, як показало соцопитування, є низьким. Узагальнено шляхи підвищення рівня престижності української мови в різних сферах людської діяльності, насамперед інформаційних. Окреслено майбутні перспективи популяризації української мови серед народу.