Image

Лексико-стилістичні особливості інстаграм-книги Юлії Сливки "#Чуєш, коли приїдеш додому?"

Навчальний заклад: Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міської ради

Автор: Шумлянська Дарина

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Львівська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу лексико-стилістичних особливостей першої в українській літературі інстаграм-книги “#Чуєш, коли приїдеш додому?” Юлії Сливки. Проаналізовано висвітлення проблеми мережевої літератури у фаховій літературі, з’ясовано мовні особливості та ознаки блогів як специфічної інтернет-комунікації. Виявлено, що для книги Юлії Сливки характерні графічні та пунктуаційні особливості, пов’язані з інтернет-щоденником. З’ясовано, що яскравою домінантою творення художніх образів в есеях є діалектизми, особливо фонетичні, які індивідуалізують мовлення персонажів. Встановлено, що фразеологізми виконують важливі стилістичні функції, органічно вплетені в художну тканину творів. Акцентовано увагу на мовних засобах творення хронотопу книги, з яких найвиразнішими є власні назви, лексеми релігійної тематики. Стверджено, що самобутні українські слова активно функціонують і в мережевій літературі.