Image

Антарктична тропопауза над станцією "Марамбіо" в умовах озонової діри протягом 2004-2019 років

Навчальний заклад: Гімназія №179 міста Києва

Автор: Сокарева Анастасія Олександрівна

Відділення: Фізика і астрономія

Секція: Аерофізика та космічні дослідження

Область: м. Київ

Опис:

Тема дослідницького проєкту: «Антарктична тропопауза над станцією Марамбіо в умовах озонової діри протягом 2004-2019 років». Тропопауза – граничний шар, що розділяє динамічно не стійку тропосферу і стійку стратосферу. Поведінка тропопаузи визначає динаміку верхньої тропосфери і нижньої стратосфери та процеси та процеси стратосферно-тропосферного обміну, вивчення яких є важливим для розуміння глобального клімату. Під час роботи було проаналізовано сучасні публікації та книги, в яких розглядається проблема стратосферно-тропосферної взаємодії та вплив озонової діри на положення і стабільність тропопаузи, можливість визначення її в умовах озонової діри та стабільність стратосфери в цілому; досліджено особливості змін термічної та озонової тропопауз над антарктичною станцією Марамбіо, оцінено вплив зміни загального вмісту озону на висоту тропопаузи над станцією у весняний період за даними супутника OMI з сайту TEMIS (http://www.temis.nl/protocols/ o3hole/) та даних озонозондів з сайту WOUDC (https://woudc.org/archive/ ArchiveNewFormat/OzoneSonde_1.0_1/ stn233/) . Результати роботи важливі з точки зору не тільки встановлення загальних співвідношень атмосферних параметрів, а й з огляду на суттєвий вплив змін висоти та чіткості тропопаузи на процеси обміну речовиною (особливо озоном) між стратосферою та тропосферою. Процеси стратосферно-тропосферного обміну та динаміки тропопаузи, в свою чергу, відіграють значну роль у регіональних змінах клімату та через ланцюг «тропопауза-вміст озону-ультрафіолет» позначаються на стані місцевих екосистем. Тому вивчення процесів в області тропопаузи становить значний практичний та науковий інтерес і продовження роботи в цьому напрями є дуже актуальним.