Image

Гравітаційні ефекти

Навчальний заклад: Комунальний заклад освіти «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради

Автор: Кетков Юрій Олегович

Відділення: Фізика і астрономія

Секція: Аерофізика та космічні дослідження

Область: Дніпропетровська

Опис:

Метою роботи є розгляд релятивістських гравітаційних ефектів, що можна спостерігати навколо чорних дір, та пошук методів для опису релятивістських гравітаційних ефектів, які не потребують безпосереднього розв’язування рівняння Ейнштейна, а також наочна демонстрація цих ефектів за допомогою математичного моделювання. У першому розділі наведено опрацьований теоретичний матеріал, що допоможе зрозуміти сенс поставленого питання, а саме: гравітаційні ефекти які відбуваються під час руху тіла у слабкому та сильному (релятивістському) центральному полі тяжіння, та ефекти, які відбуваються при гравітаційному лінуванні (дуги Ейнштейна, кільце Ейнштейна та ін.); застосування формул загальної теорії відносності (рівняння Ейнштейна) наведено для врахування ефективної потенціальної енергії та залежності кута розсіяння від прицільного параметра. Другий розділ містить розроблені та описані у теоретичній частині алгоритми, на їхній основі побудовані програми, що реалізовані мовами програмування C# та python та зображують рух тіла у центральному полі тяжіння з сильними гравітаційними ефектами та ефектами викривлення зображень, що аналогічні гравітаційному лінзуванню. У третьому розділі описано алгоритм виготовлення лінзи з властивостями гравітаційної. За допомогою цього алгоритму була виготовлена лінза оргскла, яка має властивості гравітаційної, зі радіусом 1 міліметр.