Image

Параметри змінності пульсуючих зір типу дельта Цифея та W Діви

Навчальний заклад: Одеського навчально-виховного комплексу "Морський ліцей – загальноосвітня школа №24 I-III ступенів" Одеської міської ради Одеської області

Автор: Гонтаренко Михайло Андрійович

Відділення: Фізика і астрономія

Секція: Астрономія та астрофізика

Область: Одеська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу даних, отриманих спостерігачами Американської асоціації спостерігачів змінних зір (AAVSO) та визначенню характеристик змінності пульсуючих змінних зір типу Цефея та W Діви. Зібрано та оброблено дані спостережень блиску 113 зір типу Цефея та 25 зір типу W Діви у різних діапазонах спектру. Методом тригонометричного поліному та періодограмного аналізу, використовуючи програми MCV та FDCN, були отримані уточнені значення періоду пульсації, та початкової епохи для всіх зір. Були отримані значення амплітуд та асиметрії кривих блиску. Також були отримані значення фази та амплітуди першої гаромніки кривих блиску для усіх зір у фільтрі V. Використовуючи дані паралаксів та їх похибок (з SIMBAD Astronomical Database) та значень видимих зоряних величин цефеїд, отриманих за допомогою програми FDCN, за формулою Погсона були отримані, проаналізовані та порівняні значення абсолютних зоряних величин зір двох зазначених типів. Використовуючи цю інформацію та спостереження зір у різних спектральних діапазонах, були побудовані криві зміни радіусів та температур цефеїд. Був проаналізований їх вплив на криву блиску.