Image

Випрямні властивості поверхнево-бар'єрних структур на основі монокристалів CuInSe2-ZnIn2Se4

Навчальний заклад: Комунальний заклад "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області"

Автор: Ходаківський Єгор Олександрович

Відділення: Фізика і астрономія

Секція: Експериментальна фізика

Область: Волинська

Опис:

1) Показано, що термічним відпалом у повітряному середовищі монокристалів CuInSe2-ZnIn2Se4 можна отримати на їх поверхні плівки окислу та поверхнево- бар'єрні структури Ox/CuInSe2-ZnIn2Se4. 2) Поверхнево-бар’єрні структури Ox/CuInSe2-ZnIn2Se4, отримані методом термічного відпалу в повітряному середовищі монокристалів CuInSe2-ZnIn2Se4, про- являють випрямні властивості. 3) Коефіцієнт випрямлення для кращих структур при напрузі, близькій до напруги відсікання, становив 8. 4) Пряма вітка ВАХ структур Ox/CuInSe2-ZnIn2Se4 добре описується характерним для фотодіода експоненціальним рівнянням. 5) Обернені вітки ВАХ структур Оx/CuInSe2-ZnIn2Se4 описуються степеневим законом, показник степеня у якому змінювався в залежності від напруги та ком- понентного складу кристалів CuInSe2-ZnIn2Se4.