Image

Визначення відношення заряду електрона до його маси методом магнетрона

Навчальний заклад: Ліцей №5 Івано-Франківської міської ради

Автор: Зазубик Діана Віталіївна

Відділення: Фізика і астрономія

Секція: Експериментальна фізика

Область: Івано-Франківська

Опис:

У дослідницькій роботі вивчено методи, які дозволяють визначити відношення заряду електрона до його маси та визначено питомий заряд електрона методом магнетрона. В першій частині роботи описано спосіб отримання електронних пучків з використанням явища термоелектронної емісії, а також фізику процесу руху електрона у електричних і магнітних полях. В другій частині розглянуто методи, за допомогою яких можна визначити відношення заряду електрона до його маси: зміщення електронного пучка в електричному і магнітному полях, рух в схрещеному електричному і магнітному полях (метод Томсона) і метод магнетрона. У третій частині розв’язано рівняння руху електрона у електромагнітному полі, на основі якого, виведено розрахункову формулу для визначення питомого заряду, описано експериментальну установку, наведено експериментальні дані та визначено питомий заряд електрона.