Image

Магнітостриція у феритовому стрижні

Навчальний заклад: Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка

Автор: Банашко Анастасія Андріївна

Відділення: Фізика і астрономія

Секція: Експериментальна фізика

Область: Хмельницька

Опис:

Ми досліджували явище магнітострикції в феритовому стрижні. Під час роботи ми визначили від чого залежить кофіцієнт магнітострикції, як впливають розміри стрижня на те, які частоти можна генерувати, де розташовані пучності й вузли при різному розміщенні котушки, від чого залежить резонанс. Ми отримали і проаналізували амплітудно-частотні характеристики коливання феритових стрижнів під впливом зовнішнього магнітного поля, дослідили виникнення стоячих хвиль, оцінили швидкість поширення повздовжніх коливань, вивчили вплив змінного магнітного поля фериту на силу струму в котушках