Image

Аналіз різних типів руху фрикційного маятника та їх моделювання

Навчальний заклад: Комунальний заклад освіти «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради

Автор: Терентьєв Андрій Валерійович

Відділення: Фізика і астрономія

Секція: Теоретична фізика

Область: Дніпропетровська

Опис:

Тертя не тільки призводить до дисипації енергії, внаслідок чого його намагаються мінімізувати, але й є суттєвим фактором статичної рівноваги, а також рушійною силою. Навіть у наш час питання, пов’язані із сухим тертям, залишаються недостатньо вивченими, хоча воно відіграє важливу роль у техніці та навіть побутових речах. Цікавою демонстрацією ефектів, пов'язаних з силами тертя, є фрикційний осцилятор. У результаті роботи були з’ясовані фізичні причини поведінки фрикційного осцилятору: залежність коефіцієнту тертя від відносної швидкості, явище прихоплювання, вплив навантаження на швидкість обертання валів. Побудовані точні моделі фрикційного осцилятора для невеликих i значних кутових швидкостей пояснюють особливості його руху i дають опосередковану можливість вивчати залежність коефіцієнтів тертя між різними поверхнями від їхньої відносної швидкості. Виникнення подібних коливань у технічних системах може привести до їх позаштатної роботи та навіть руйнування. Розуміння різних причин явищ, які були виявлені у даній роботі, дозволить передбачати аварійні ситуації та уникати їх.