Image

Теоретичні моделі розв'язування задач з динаміки

Навчальний заклад: Комунальний заклад "Рівненська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Рівненської міської ради" Рівненської області

Автор: Вівсянник Анастасія Олегівна

Відділення: Фізика і астрономія

Секція: Теоретична фізика

Область: Рівненська

Опис:

Важливе місце у навчальній фізиці належить фізичним задачам. У процесі складання і розв’язування фізичних задач розкривається методологія наукового пізнання, здобуваються відповідні методологічні знання, формується методологічна культура пізнавальної діяльності. Основу методологічних знань складають методи емпіричного та теоретичного рівнів наукового пізнання. Метою роботи є пошук та дослідження узагальнених теоретичних моделей розв’язування задач з динаміки. Відповідно, об’єктом дослідження є процес розв’язування фізичних задач. Предмет дослідження: узагальнені методи та теоретичні моделі розв’язування навчальних задач з динаміки. Оригінальність та практична значущість результатів роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні, доповненні та узагальненні теоретичних моделей розв’язування фізичних задач з динаміки на основі альтернативних методів та їх адаптації до практичного впровадження у процес вивчення фізики.