Image

Перспективи використання водню як пального для автомобільного транспорту

Навчальний заклад: Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 міста Суми Сумської області

Автор: Копитіна Тетяна Володимирівна

Відділення: Фізика і астрономія

Секція: Теоретична фізика

Область: Сумська

Опис:

Тему обраного наукового дослідження можна вважати актуальною з точки зору енергоефективності та екологічності. Робота направлена на пошук нових енергетичних та паливних технологій, які б не уповільнювали економічного зростання і в той же час забезпечували прийнятний рівень забруднення навколишнього природного середовища. Велика увага приділяється одному зі способів вирішення цього питання, а саме можливісті застосування водню як джерела енергії для автомобілів. У проекті зроблено акцент на тому, що саме водень є найперспективнішим із альтернативних видів палива. Описані перспективи використання водневої енергетики в світі та Україні, надана історична довідка щодо розвитку автомобілів з водневими двигунами. Також аналізуються переваги та недоліки водневого палива, пропонується практичне його використання на даному етапі розвитку водневої енергетики, а саме як каталізатора для двигунів внутрішнього згоряння. Робота доводить, що проблема подальшого розвитку, дослідження і впровадження такого джерела енергії як водень у двигунах внутрішнього згоряння є актуальною. Практичне значення роботи полягає в аналізі напрацювань у галузі водневої енергетики та оцінці можливості створення двигунів, які працюють на водні, або з його додаванням.