Image

Трибологія: закони тертя від макро- до нано- масштабів

Навчальний заклад: Гімназія №136 міста Києва

Автор: Колесник Віктор Олегович

Відділення: Фізика і астрономія

Секція: Теоретична фізика

Область: м. Київ

Опис:

В роботі було розглянуте явище тертя на більш глибокому та фундаментальному рівні; трибологія, як наука, та її основні закони. Основним завданням трибології є мінімізація енерговитрат під час тертя, дослідження його природи та властивостей. Одним із сучасних напрямків трибології є нанотрибологія, яка вивчає закони тертя на наномасштабі. Була розглянута модель Френкеля-Конторової, її математичне описання, фізична інтерпретація та візуалізація. Також було розглянуте явище надмастильності, умови його виникнення. Були розраховані сила тертя та енерговитрати планетоходів на різних космічних тілах Сонячної системи, а також, опираючись на результати обчислень, були зроблені певні висновки, які можуть призвести до переосмислення будови планетоходів та їхньої модернізації.