Image

Теоретико-методичні підходи до управління державним боргом України

Навчальний заклад: Комунальний заклад освіти «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області

Автор: Шишкова Діана Станіславівна

Відділення: Економіка

Секція: Економічна теорія та історія економічної думки

Область: Дніпропетровська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено пошуку та обґрунтуванню теоретико-методичних підходів до управління державним боргом України з подальшим аналітичним моніторингом відповідних показників та практичною реалізацією – авторською розробкою інформаційно-аналітичного проєкту BorgZorro#. Управління державним боргом неможливе без об’єктивності, прозорості інформації, що впливає на якість моніторингу та контролю, на прийняття рішень щодо рівня державного боргу. Слід модернізувати методичні підходи до моніторингу національної боргової політики та порівняти існуючий рівень та динаміку показників щодо державного боргу з показниками держав-аналогів (абсолютних значень боргів, в розрізі витрат бюджету на їх погашення, оплату відсотків і т.д.). Оперативний аналіз індикаторів здійснення державних запозичень, середньострокові прогнози як теоретико-методичний інструментарій оцінювання боргової стійкості надали можливість всебічного обґрунтування стану боргової стійкості державних фінансів України. Проблемами управління державним боргом визнано недостатню диверсифікацію економіки України та її високу вразливість до зовнішніх впливів, значні коливання макроекономічних та фінансових показників, що негативно впливає на якість боргової політики. В рамках проєкту нами запропоновано інформаційно-аналітичне заповнення виявлених прогалин у питаннях осучаснення, модернізації, управління державним боргом як основної складової боргової та загальноекономічної безпеки держави.