Image

Проблеми захисту прав споживачів в Україні та шляхи їх вирішення

Навчальний заклад: Енергодарський навчально-виховний комплекс №1 Енергодарської міської ради Запорізької області

Автор: Брюхова Катерина Олександрівна

Відділення: Економіка

Секція: Економічна теорія та історія економічної думки

Область: Запорізька

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню проблем захисту прав споживачів в Україні на сучасному етапі. В роботі розглянуто економічні категорії «споживання» і «споживач», досліджено соціально-економічні передумови виникнення організованого руху на захист прав споживачів, а також історію виникнення консьюмеризму як суспільного явища, проаналізовано вітчизняне законодавство щодо забезпечення захисту прав споживачів, існуючи сьогодні форми захисту прав споживачів в Україні, порушення прав споживачів на вітчизняних ринках товарів і послуг у 2017-2020 рр., досліджено ступінь обізнаності населення щодо можливості захисту своїх споживчих прав. Визначено основні чинники, які впливають на рівень захисту прав споживачів.Окреслено шляхи підвищення ефективності організації захисту прав споживачів в нашій країні на сучасному етапі, розроблено і запропоновано пам’ятку «Алгоритм дій, які споживач повинен вчинити для захисту своїх порушених прав» підвищення рівня освіти населення з даного питання.