Image

Спортивний менеджмент

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»

Автор: Марфула Ірина Миколаївна

Відділення: Економіка

Секція: Економічна теорія та історія економічної думки

Область: Кіровоградська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу ефективності організації та управління ресурсами, явищами та процесами в спорті України, пошуку напрямів його підвищення. У науково-дослідницькій роботі на теоретичному й практичному рівнях вирішено актуальне наукове завдання щодо знаходження методів підвищення результативності та ефективності показників спортсменів України. На основі аналізу наукових праць з досліджуваної проблематики уточнено сутність понять: менеджмент у спорті, спортивний менеджмент, менеджер, конкуренція, спортивна культура, управління організаціями, комерціалізація, управління процесами спорту. Досліджено світовий досвід та методи організації й управління спортивними тенденціями. Виконано:  аналіз становлення, розвитку та ефективності управління спортивними процесами в Україні та світі;  проаналізовано недоліки спортивного менеджменту в ринковій економіці України та світу;  на основі аналізу запропоновано основні моделі, принципи та шляхи підвищення рівня якості спортивного менеджменту в Україні.