Image

Нова економічна модель України

Навчальний заклад: Кременчуцький ліцей №4 "Кремінь" Кременчуцької міської ради Полтавської області

Автор: Петренко Вероніка Сергіївна

Відділення: Економіка

Секція: Економічна теорія та історія економічної думки

Область: Полтавська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено узагальненню теоретичних основ забезпечення трансформації економічних систем, а також обґрунтуванню нової економічної моделі для України. Було поставлено та вирішено низку завдань: аналіз відображення процесів трансформації економічних систем в економічних теоріях; розкриття особливості трансформації економічної системи України; узагальнення цінностей українського суспільства як основи впровадження нової економічної моделі; обґрунтування сутності та особливостей концепції нової економічної моделі; обґрунтування перспектив впровадження нової економічної моделі України. В результаті дослідження систематизовано основні проблеми трансформації економічної системи України (концептуальні, юридичні, економічні та організаційно-управлінські), обґрунтовано концепцію нової економічної моделі України, деталізовано рекомендації з впровадження нової економічної моделі на трьох рівнях: особистісний (рівень кожного громадянина), інституційний (рівень підприємств, установ та організацій різної форми власності та організаційно-правової форми), суспільний (рівень країни).