Image

Теорія моральних почуттів Адама Сміта: можливості застосування в сучасній поведінковій економіці

Навчальний заклад: Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Рівненської міської ради

Автор: Глущук Василь Ярославович

Відділення: Економіка

Секція: Економічна теорія та історія економічної думки

Область: Рівненська

Опис:

Робота присвячена аналізу теорії «моральних почуттів» А. Сміта з погляду можливостей її застосування сучасній поведінковій економіці. На основі узагальнення концептуальних засад теорії «моральних почуттів» розроблена авторська методика аналізу особливостей економічної поведінки споживачів різних соціальних груп за критеріями розсудливості,справедливості, патріотизму, марнославства, духовних зв'язків з суспільством. Така методика дає змогу визначати ключові детермінанти економічної поведінки і порівнювати їх з мотивами, характерними для «людини економічної». В результаті апробації авторської методики у власному соціологічному дослідженні підтверджено, що фундаментальна праця А. Сміта дозволяє глибше зрозуміти характерні особливості та закономірності поведінки споживачів, фактори, що впливають на формування споживчих переваг та виявляти основні відмінності економічної поведінки у групах населення різного віку, статі, економічного статусу. Застосування авторського підходу чи інших модифікацій дослідження з використанням теорії «моральних почуттів» у дослідженні споживчої поведінки є корисним для розробки стратегій господарюючих суб'єктів з орієнтацією на розвиток споживчого попиту. Крім того, моніторинг споживчої поведінки та її змін з урахуванням «моральності» споживчого вибору є важливим для державного управління конкуренцією суб’єктів підприємництва та поведінкою споживачів, що впливає на рівень та якість життя населення та загалом на національну безпеку.