Image

Використання сучасних інформаційних технологій у просуванні продукції

Навчальний заклад: Харківська гімназія № 47 Харківської міської ради Харківської області

Автор: Ракітіна Вероніка Олексіївна

Відділення: Економіка

Секція: Економічна теорія та історія економічної думки

Область: Харківська

Опис:

Актуальність теми дослідження обумовлюється необхідністю вдосконалення існуючих методичних підходів інтенсифікації просування продукції за рахунок використання сучасних інформаційних технологій. Мета наукової роботи – підвищення ефективності просування продукциї за рахунок використання сучасних інформаційних технологій з метою прийняття управлінських рішень. У рамках роботи було проведено узагальнення інструментів просування продукції, які дозволяють зіставити можливості в зовнішньому середовищі з внутрішніми ресурсами підприємства, що є основою для визначення можливості досягнення цілей діяльності підприємства. Проведено опитування за розробленою автором наукової роботи анкетою, які дали змогу за рахунок опитування зарубіжних та вітчизняних підприємств визначити найбільш дієві методи просування продукції за рахунок використання сучасних інформаційних технологій. Завдяки використанню пропозицій наукової роботи компанії можуть підвщити ефективність просування своїх товарів. Елементи наукової новизни: обгрунотовано методичний підхід з інтенсифікації просування продукції за рахунок використання сучасних інформаційних технологій, який, на відміну від відомих, полягає у використанні систем штучого інтелекту для підтримки управлінських рішень та дає змогу підвищити ефективність комунікацій із кінцевими споживачами. Другим елементом наукової новизни є розроблення анкети з опитування підприємств різних галузей про ефективність використання ними сучасних інформаційних технологій у просуванні продукції.