Image

Сталий економічний розвиток в умовах глобалізації

Навчальний заклад: Ліцей "Наукова зміна" міста Києва

Автор: Данілевська Дар'я Сергіївна

Відділення: Економіка

Секція: Економічна теорія та історія економічної думки

Область: м. Київ

Опис:

Глобалізація стала домінантою розвитку як світової так і національної економіки. В данному контексті забезпечення сталого економічного розвитку становить надзвичайно важливе завдання, що стоїть практично перед кожною країною і є тепер загальновизнаною метою людства у 21 столітті. Метою науково-дослідницької роботи є системний аналіз процесу сталого економічного розвитку і визначення шляхів та засобів його запровадження в Україні. В представленій роботі визначений зміст, цілі та принципи ссталого економічного розвитку. Здійснений аналіз індикаторів сталого економічного розвитку дав змогу дійти висновку, що наразі в Україні спостерігається негативна динаміка щодо екологічних, соціальних та економічних індикаторів. Тому в роботі запропонована для України та досліджена концепція сталого економічного розвитку, у рамках якої інструментами мають стати - ефективне управління, участь у ланцюгах доданої вартості, стимулювання економічної діяльності, розвиток креативної економіки, фінансове підґрунтя, створення сприятливого середовища для інвестицій, менеджмент ресурсами та інноваційна діяльність. Це дасть можливість вивести економіку України на новий рівень розвитку.