Image

Управління кадровим потенціалом з метою забезпечення його конкурентоспроможності на ринку праці

Навчальний заклад: Комунальний заклад "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради

Автор: Левченко Владислава Андріївна

Відділення: Економіка

Секція: Мікроекономіка та макроекономіка

Область: Запорізька

Опис:

Робота є актуальною та своєчасною через високий рівень безробіття не лише в Україні, а і в країнах світу на фоні пандемії COVID-19. Встановлено, що кадровий потенціал це той ресурс, який передбачає використання талановитих молодих людей, що мають здібності і бажання реалізувати їх. Обгрунтованно, що саме кадровий потенціал здатен забезпечити фінансово економічну безпеку окремих суб’єктів господарювання та національну безпеку держави. Підвищення кадрового потенціалу забезпечує вирішення проблем зайнятості українців. Вважаємо, що держава повинна мотивувати суспільство до підвищення та реалізації свого потенціалу з урахуванням потреб ринку, змін в зовнішньому середовищі, що сприятиме зміцненню корпоративної культури суб’єктів господарювання та в державі в цілому. Було запропановано систему управління кадровим потенціалом, схему розвитку персоналу та підвищення конкурентоспроможності підприємств, яка передбачає врахування цілей і задач розвитку персоналу. Розширено та узагальнено, з урахуванням авторського бачення, складові кадрового потенціалу з урахуванням його характеристик.