Image

Вплив пандемії Covid-19 на економіку країн світу

Навчальний заклад: Загальноосвітній політехнічний ліцей ІІ-ІІІ ступенів міста Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

Автор: Гоцанога Олена Олегівна

Відділення: Економіка

Секція: Мікроекономіка та макроекономіка

Область: Одеська

Опис:

Метою моєї роботи було дослідження стану і тенденцій впливу COVID-19 на економічну ситуацію у світі, визначення соціально-економічних втрат, яких зазнає Україна від пандемії цієї хвороби. У роботі проаналізовано нинішній стан макроекономічних показників світу та ряд антикризових заходів різних країн. Визначено вагомі економічні втрати, яких зазнає Україна. Відображено наслідки пандемії на макро- та мікроекономіку. Зібрано дані, щодо орієнтовних сценаріїв відновлення економічного стану. Запропоновано заходи щодо стабілізації економіки та подальшого розвитку України в довгостроковій перспективі. Проаналізувавши дані, я зробила висновки, що швидкість економічного відновлення залежить від тривалості карантинних заходів, фінансової підтримки, зовнішнього впливу, зміни попиту та пропозиції. Україна має встановити ряд заходів щодо фінансової та валютно-курсової стабілізації, встановити пріоритети в подальшому вкладі кошт, зосередити свою увагу на розвитку наукової та медичної сфери, підтримувати підприємницьку діяльність, соціальну та економічну сферу.