Image

Цифрові компетентності населення як сучасна детермінанта зайнятості

Навчальний заклад: Рівненський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» №26 Рівненської міської ради

Автор: Ключник Дарія Артурівна

Відділення: Економіка

Секція: Мікроекономіка та макроекономіка

Область: Рівненська

Опис:

Робота присвячена дослідженню впливу цифрових компетентностей на економічну діяльність суб’єктів господарювання, а відтак і можливостей зайнятості, що особливо актуалізується в період пандемії та пов'язаних з нею викликів для традиційних сфер зайнятості. Науковими результатами роботи є: уточнення сутності поняття «цифрових компетентностей» у системі суміжних економічних понять; узагальнення та класифікація навичок, що формують цифрову компетентність за найпоширенішими міжнародними підходами та методикою Міністерства цифрової трансформації України; оцінка впливу цифрових компетентностей на можливості зайнятості, в тому числі за результатами власного дослідження. Для досягнення цілей дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, зокрема, метод соціологічного опитування респондентів різних поколінь. Висновки, сформовані в роботі, підтверджують низький розвиток цифрових компетентностей населення, що для України співпадає з загальносвітовою тенденцією та є перешкодою розвитку дистанційної зайнятості. Водночас, специфіка та новизна об’єкта дослідження виявляється в тому, що у розумінні сутності та складових цифрової грамотності, компетентності та навичок населення наявна певна термінологічна неузгодженість, що ускладнює відповідні аналітичні дослідження. Попри це, підтверджено, що розвиток цифрових компетентностей населення є суттєвою детермінантою зайнятості з огляду на стрімкий розвиток цього сегмента ринку праці та створення нових робочих місць, проникнення інформаційних технологій в усі види економічної діяльності, що висуває нові вимоги до якості робочої сили.