Image

Економічні аспекти розвитку шерингової економіки при переході до Industry 4.0

Навчальний заклад: Сумський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 21 Сумської міської ради

Автор: Боднар Степан Дмитрович

Відділення: Економіка

Секція: Мікроекономіка та макроекономіка

Область: Сумська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено економічним аспектам шерингової економіки в контексті Третьої та Четвертої промислових революцій. Сьогодні явище шерингу та розвиток на його основі економіки спільного користування цікавить багатьох. Така популярність, зумовлена тим, що шерингова економіка трансформує звичний характер споживання благ, а в перспективі, як вважає ряд авторів, - існуючу економіку і життя суспільства в цілому. У роботі надано загальну характеристику функціонуванню шерингової економіки та розглянуто практичний аспект переходу до економіки спільної участі. Створено бізнес-модель підприємства у форматі P2P, коли компанія виступає посередником (орендує автомобілі у приватних власників, а потім здає їх клієнтам). Здійснено SWOT-аналіз, що показує, що сильні сторони та можливості переважують слабкості та загрози, що робить можливим теоретичне підґрунтя для створення такої бізнес-моделі. Розраховано витрати на реалізацію каршерингової бізнес-моделі. Спрогнозовано ключові економічні показники роботи підприємства: дохід від реалізації послуги, валовий операційний результат, чистий операційний прибуток.