Image

Просторова модель економічного розвитку країн в умовах пандемії

Навчальний заклад: Херсонський академічний ліцей імені Олега Васильовича Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті

Автор: Пильщик Єлизавета Костянтинівна

Відділення: Економіка

Секція: Мікроекономіка та макроекономіка

Область: Херсонська

Опис:

Конвергенція – поширена модель еволюції, пов’язана з тим, що суспільства запозичують одне в одного досягнення в різноманітних сферах життя, відбувається дифузія технологій, суспільства об’єднуються. Дивергенція визначається як розбіжність, поступова втрата схожості між економічним розвитком країн. В умовах конкуренції дивергенція попереджає, що диференціація розвитку країн буде збільшуватися. У роботі викладено результати дослідження просторової моделі економічного розвитку країн в умовах пандемії. Вирішено такі завдання: 1) проаналізувати процеси конвергенції і дивергенції розвитку країн в умовах пандемії; 2) порівняти різні просторові моделі розвитку країн за показниками макроекономічної ефективності; 3) розробити економетричну модель просторового розвитку європейських країн для прогнозування темпів економічного розвитку. У процесі виконання роботи було проаналізовано відкриті макроекономічні статистичні дані, дослідження вітчизняних та іноземних авторів. З’ясовано, що країни з високим значенням ВВП характеризуються менш високими темпами економічного зростання. При цьому більш виражений ефект дивергенції характерний для регіонів із високим рівнем соціально-економічного розвитку під час пандемії.